Psycholog Siedlce

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: 722 229 009
786 955 548

Zespół

Karol Koć – psycholog, psychoterapeuta

Ukończyłem magisterskie studia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, na wydziale Społecznej Psychologii Klinicznej. W roku 2006 ukończyłem podyplomowy kurs pedagogiczny w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. W roku 2011 ukończyłem 4-letnie szkolenie z psychoterapii analitycznej w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów w Warszawie i aktualnie przygotowuję się do uzyskania certyfikatu. Kurs, który odbyłem, jest rekomendowany przez organizacje zajmujące się przyznawaniem certyfikatów psychoterapeuty (Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz międzynarodową organizację EGATIN), a co za tym idzie, spełnia wymogi formalne związane ze szkoleniem psychoterapeutów. Swoją pracę superwizuję u osób posiadających wymagane certyfikaty.

Więcej

Michał Perz – psycholog, psychoterapeuta

W 2002 roku ukończyłem psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po ukończeniu studiów rozwijałem swoje umiejętności w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie uczestnicząc w cyklu szkoleń z zakresu: „Psychoterapia zaburzeń lękowych”. Ukończyłem 4-letnie szkolenie z psychoterapii w Stowarzyszeniu OPTA w Warszawie: Szkoła Psychoterapii – Studium Terapii Rodziny. Program Studium Terapii Rodziny jest zgodny ze standardami Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Więcej

Adriana Szubielska – psycholog, psychoterapeuta

Jestem absolwentką magisterskich studiów psychologicznych na KUL w Lublinie. W ich trakcie ukończyłam roczne szkolenie z zakresu pomocy psychologicznej i poradnictwa w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. W 2016 roku ukończyłam czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Studium Terapii Rodziny OPTA w Warszawie. Program Studium zgodny jest z wymogami sekcji psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dodatkowo ukończyłam Szkołę dla Rodziców i Wychowawców.

Więcej

Kalina Jezierska – psycholog, psychoterapeuta

Ukończyłam jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie na wydziale psychologii klinicznej. W roku 2016 ukończyłam 4-letnie szkolenie z psychoterapii w podejściu systemowym i psychodynamicznym w Stowarzyszeniu OPTA w Warszawie (Szkoła Psychoterapii- Studium Terapii Rodziny). Program Studium Terapii Rodziny jest zgodny ze standardami Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Więcej

Magdalena Perz - psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem oraz dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym. Uzyskałam dyplom ukończenia studiów magisterskich z psychologii z wyróżnieniem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyłam również 4 – letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Szkoła ta jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Ponadto, odbyłam staż w ramach kursu doskonalącego „Psychoterapia Praktyczna” w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych organizowany przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ oraz Katedrę Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywałam także poprzez udział w licznych stażach: w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na Oddziale Psychiatrii Dorosłych - Odcinku „A” Leczenia Zaburzeń Afektywnych; w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie - Kobierzynie na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic (OLZON); w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w I Klinice Psychiatrycznej na Oddziale Diagnostyczno – Terapeutycznym.

Więcej

Michał Suliński - specjalista psycholog kliniczny , specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfiacji

Ukończyłem studia z psychologii na Uniwersytecie Łódzkim. W 2011 roku, po pięcioletnim szkoleniu podyplomowym, uzyskałem tytuł specjalisty psychologa klinicznego. Ukończyłem Studium Psychoterapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Więcej

Edyta Chaber – psycholog, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo- behawioralny

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2016 roku uzyskałam tytuł specjalisty psychologa klinicznego. W latach 2008-2012 odbyłam czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo- behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. W 2011 uzyskałam certyfikat specjalisty terapii środowiskowej wydany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Więcej

Barbara Frankowska – pedagog, psychoterapeuta

Ukończyłam Uniwersytet Warszawski na Wydziale Pedagogicznym oraz 4-letnie szkolenie z psychoterapii analitycznej w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów w Warszawie. Superwizuję pacjentów u Wiesławy Łodej- Sobańskiej. Odbyłam staż w Oddziale Dziennym I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologi w Warszawie , Szkołę dla Rodziców i Wychowawców I i II części . Obecnie studjuję drugi kierunek studiów na Akademii Ekonomiczno -Humanistycznej w Warszawie na Wydziale Psychologii .

Nieustająco szkolę się i rozwijam , by lepiej rozumieć trudności i problemy zgłaszających się do mnie osób. Pracuję indywidualnie i grupowo.

Kamila Ługowska - lekarz psychiatra

Jestem absolwentką wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. W toku 5-letniego szkolenia uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii. Obecnie uczestniczę w 4-letnim kursie psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo - Behawioralnej. Pracuję zarówno w oddziale psychiatrycznym, opiece ambulatoryjnej i domach pomocy społecznej.

Ewelina Wojda - lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii.

Pracuje na co dzień w Oddziale Dziennym dla podwójnych diagnoz. Pracuję z pacjentami ze wszystkimi zaburzeniami psychicznymi.

Małgorzata Oklińska - lekarz internista, diabetolog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Ukończyłam Akademię Medyczną w Lublinie. Pracuję jako lekarz od ponad 20 lat, przez ostatnie 10 lat z osobami z cukrzycą. W 2015 roku ukończyłam czteroletnia Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie , aby móc pomagać również osobom zmagającym się z problemami o podłożu emocjonalnym a także osobom chcącym poprawić relację ze sobą, z innymi ludźmi by żyć pełniej , bardziej świadomie i móc cieszyć się życiem.

Renata Bareja

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, gdzie studiowałam na wydziale Psychologii Społecznej. Po ukończeniu studiów związana byłam z placówkami oświatowymi, w których pracowałam z dziećmi i młodzieżą a także z ich rodzicami. Ukończyłam kurs pedagogiczny oraz kurs Terapii pedagogicznej w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Otwierając się na potrzeby uczniów ukończyłam kurs pierwszego stopnia z zakresu integracji sensorycznej, kursy Terapii Taktylnej oraz podyplomowe studia Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywałam również w Świetlicy Socjoterapeutycznej wspierając dzieci i młodzież w rozwijaniu kompetencji społecznych i emocjonalnych. Współpracowałam z fundacją Aktywny Człowiek gdzie prowadziłam warsztaty profilaktyczne.

Więcej

Agnieszka Piekarska

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Marii Curie- Sklodowskiej w Lublinie. Ukończyłam również Studium Marketingu i Reklamy oraz kurs pedagogiczny.

W zawodzie psychologa pracuję od 19 lat. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Oddziale Psychiatrycznym, Hospicjum Onkologicznym, w Poczcie Polskiej i Stadlerze jako rekruter oraz przy planowaniu i organizacji szkoleń, w Zakładzie Karnym i jako psycholog szkolny w gimnazjum. Prowadzilam rownież zajęcia z psychologii w Policealnym Studium Zawodowym "Novum." Obecnie pracuję jako psycholog policyjny, gdzie udzielam konsultacji i prowadzę szkolenia. Od kilkunastu lat jestem biegłą sądową z zakresu psychologii oraz psychologiem-orzecznikem ZUS. Swoją wiedzę pogłębiam poprzez uczestnictwo w kursach, warsztatach, konferencjach, takich jak np. Trening Zastępowania Agresji czy Interwencja Kryzysowa

Agnieszka Gronecka - samodzielne stanowisko pracy w Ośrodku psychoterapii Psycho-Lab

Odpowiedzialna za obieg dokumentów oraz pierwszy kontakt z pacjentami. Absolwentka SGGW w Warszawie, wieloletni menedżer, specjalista do spraw organizacji pracy i zarządzania zespołem.

Aktualności:

2020-06-05
Na ostatnim zebraniu zespołu terapeutycznego poruszyliśmy mi.in. temat powrotu do pracy w gabinetach. Wszyscy terapeuci zadeklarowali gotowość przeniesienia pracy do przestrzeni gabinetowej o czym każdy specjalista będzie indywidualnei informował swoich pacjentów/klientów i omawiał kwestie z tym związane.

czytaj dalej...

2020-06-04
Nasz zespół prawdopodobnie po raz ostatni spotkał się za pośrednictwem komunikatora skype. Mamy nadzieję, że kolejne spotkania będą odbywać się już w siedzibie ośrodka przy ulicy Zambrowskiej 2.

czytaj dalej...

2020-03-15
W związku z ogłoszeniem stanu epidemiologicznego, wprowadziliśmy nowe formy kontaktu. Możliwe są konsultacje u psychiatry, psychologa i psychoterapeuty za pośrednictwem środków teleinformatycznych (np. skype, telefon). Konsultację online można umówić poprzez sekretariat pod numerem 722 229 009 a cała procedura może odbyć się bez wychodzenia z domu. Nasi psychiatrzy są dostępni w różnych porach.

czytaj dalej...

Biuro:
ul. Zambrowska 2
08-110 Siedlce

Pozostańmy w kontakcie:
tel.: 722 229 009
tel.: 786 955 548

e-mail:
sekretariat@psycho-lab.pl

Copyright 2014

projekt: 3Ai studio www.3Ai.pl realizacja: www.internet-media.pl