Psycholog Siedlce

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: 722 229 009
786 955 548

Oferta

1. Konsultacja diagnostyczna – polega zwykle na 1 do 3 spotkań trwających 50 minut, w celu zorientowania się w rodzaju problemów oraz ustaleniu dalszego postępowania.

2. Interwencja kryzysowa – rodzaj pomocy skierowany do osób znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji i skupiający się głównie na rozwiązaniu aktualnych problemów bytowych.

3. Psychoterapia indywidualna – forma kierowana do osób, które doświadczają w swoim życiu róznych trudności natury emocjonalnej i psychologicznej. Relacja terapeutyczna umożliwia zrozumienie istoty tych problemów oraz przepracowanie ich. Z czasem pacjent uzyskuje tzw. wgląd, czyli zaczyna rozumieć istotę tego, co sprawia ból, cierpienie, poczucie odrzucenia oraz inne dolegliwości emocjonalne bądź somatyczne. Ten rodzaj pomocy kierowany jest również do osób cierpiących na różnego rodzaju nerwice a także zaburzenia charakteru. Spotkania najczęściej odbywają się raz w tygodniu, o stałej porze.

4. Psychoterapia grupowa – ogólne cele w psychoterapii grupowej są zbliżone, jednak z uwagi na szerszy kontekst społeczny (grupa składa się z maksymalnie 8 osób) jest możliwość przepracowywania specyficznych trudności w relacjach z innymi ludźmi. Więzi, które tworzą się między uczestnikami, umożliwiają stworzenie bezpiecznego środowiska do mówienia o swoich trudnościach oraz dają możliwość obserwowania i przepracowywania nieprawidłowych wzorców zachowań. Uczestnicy grupy uczą się z czasem lepiej rozumieć siebie i innych ludzi, co z czasem jest wnoszone do rzeczywistości zewnętrznej i daje szansę na lepsze funkcjonowanie. Zwykle uczestnictwo w grupie, poprzedzone jest pewną liczbą sesji indywidualnych.

5. Terapia par i małżeństw – terapia par/małżeństw skierowana jest do osób doświadczających kryzysu w związku lub do osób mają poczucie wzajemnego niezrozumienia. Wspólna praca partnerów umożliwia łatwiejsze ustalenie celu i poszukiwanie drogi do jego realizacji. Terapia umożliwia zrozumienie stałych wzorców funkcjonowania, które mimo nowych etapów rozwoju i nowych potrzeb, nie zostały zmienione. Celem terapii jest lepsze zrozumienie siebie nawzajem pod kontem uczuć, przeżyć i potrzeb, podniesienie jakości związku oraz przezwyciężenie konfliktów i sytuacji kryzysowych.

6. Terapia rodziny – rodzina może być źródłem wsparcia, ale także źródłem niepokoju, nieporozumienia i bólu. Terapia rodziny kierowana jest do rodzin, które pragną poprawy funkcjonowania rodziny na różnych jej poziomach. Włączenie wszystkich członków rodziny do pracy terapeutycznej daje możliwość wykorzystania większych zasobów rodziny, i co za tym idzie uzyskanie lepszych efektów pracy. Terapia rodziny obejmuje problemy w kontekście relacji z jej członkami. Celem terapii jest, polepszenie wzajemnego zrozumienia i emocjonalnego oparcia, rozwój umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozwiązywanie problemów i konfliktów. Jest to skupienie się na interakcjach między członkami rodziny i na jakości relacji, poprzez spojrzenie na problem rodziny w odniesieniu do różnych kontekstów.

Aktualności:

2020-06-05
Na ostatnim zebraniu zespołu terapeutycznego poruszyliśmy mi.in. temat powrotu do pracy w gabinetach. Wszyscy terapeuci zadeklarowali gotowość przeniesienia pracy do przestrzeni gabinetowej o czym każdy specjalista będzie indywidualnei informował swoich pacjentów/klientów i omawiał kwestie z tym związane.

czytaj dalej...

2020-06-04
Nasz zespół prawdopodobnie po raz ostatni spotkał się za pośrednictwem komunikatora skype. Mamy nadzieję, że kolejne spotkania będą odbywać się już w siedzibie ośrodka przy ulicy Zambrowskiej 2.

czytaj dalej...

2020-03-15
W związku z ogłoszeniem stanu epidemiologicznego, wprowadziliśmy nowe formy kontaktu. Możliwe są konsultacje u psychiatry, psychologa i psychoterapeuty za pośrednictwem środków teleinformatycznych (np. skype, telefon). Konsultację online można umówić poprzez sekretariat pod numerem 722 229 009 a cała procedura może odbyć się bez wychodzenia z domu. Nasi psychiatrzy są dostępni w różnych porach.

czytaj dalej...

Biuro:
ul. Zambrowska 2
08-110 Siedlce

Pozostańmy w kontakcie:
tel.: 722 229 009
tel.: 786 955 548

e-mail:
sekretariat@psycho-lab.pl

Copyright 2014

projekt: 3Ai studio www.3Ai.pl realizacja: www.internet-media.pl