Psycholog Siedlce

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: 722 229 009

Zespół

Kamila Ługowska - lekarz psychiatra

Jestem absolwentką wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. W toku 5-letniego szkolenia uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii. Obecnie uczestniczę w 4-letnim kursie psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo - Behawioralnej. Pracuję zarówno w oddziale psychiatrycznym, opiece ambulatoryjnej i domach pomocy społecznej.

Karol Koć – psycholog, psychoterapeuta

Ukończyłem magisterskie studia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, na wydziale Społecznej Psychologii Klinicznej. W roku 2006 ukończyłem podyplomowy kurs pedagogiczny w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. W roku 2011 ukończyłem 4-letnie szkolenie z psychoterapii analitycznej w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów w Warszawie i aktualnie przygotowuję się do uzyskania certyfikatu. Kurs, który odbyłem, jest rekomendowany przez organizacje zajmujące się przyznawaniem certyfikatów psychoterapeuty (Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz międzynarodową organizację EGATIN), a co za tym idzie, spełnia wymogi formalne związane ze szkoleniem psychoterapeutów. Swoją pracę superwizuję u osób posiadających wymagane certyfikaty.

Moje doświadczenie zawodowe związane jest z pracą w rożnego rodzaju instytucjach (SPZOZ w Siedlcach, Instytut Kofoeda, i inne), gdzie zwykle zajmowałem się pracą terapeutyczną, z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi. Prowadziłem również pracę dydaktyczną na kursach podyplomowych Samorządowego Centrum Doradctwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach i w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Siedlce) oraz w szkołach pomaturalnych. Od 2008 roku prowadzę praktykę prywatną w obszarze pomocy psychologicznej i psychoterapii.

Michał Perz – psycholog, psychoterapeuta

W 2002 roku ukończyłem psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po ukończeniu studiów rozwijałem swoje umiejętności w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie uczestnicząc w cyklu szkoleń z zakresu: „Psychoterapia zaburzeń lękowych”. Ukończyłem 4-letnie szkolenie z psychoterapii w Stowarzyszeniu OPTA w Warszawie: Szkoła Psychoterapii – Studium Terapii Rodziny. Program Studium Terapii Rodziny jest zgodny ze standardami Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w różnych instytucjach i poradniach, m.in.: Instytut Kofoeda w Siedlcach, Pracownia Psychologiczna „Omega” w Mińsku Mazowieckim, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach, „Medica” – Zespół Lekarzy Specjalistów, „Centrum” Medyczno-Diagnostyczne w Siedlcach - Poradnia Zdrowia Psychicznego. Specjalizuję się w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej, terapii par i małżeństw oraz terapii rodzin. Swoją pracę systematycznie poddaję superwizji. Inny obszar moich doświadczeń dotyczy udzielania pomocy psychologicznej rodzicom doświadczającym trudności wychowawczych z dziećmi (konsultacje psychologiczne, prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych – Szkoła dla Rodziców i Wychowawców).

Adriana Szubielska – psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Jestem absolwentką magisterskich studiów psychologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W ich trakcie ukończyłam roczne szkolenie z zakresu pomocy psychologicznej i poradnictwa w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Obecnie uczestniczę w 4-letnim szkoleniu z zakresu psychoterapii w Studium Terapii Rodziny Stowarzyszenia OPTA w Warszawie. Program Studium zgodny jest z wymogami Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Poradnia Zdrowia Psychicznego "Arka" w Siedlcach, Ośrodku Wsparcia dla osób chorych psychicznie w Stowarzyszeniu "Pomost" w Warszawie, Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży w Fundacji Dzieci Niczyje. Aktualnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego "Centrum" Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach. Moją pracę terapeutyczną z dorosłymi i młodzieżą stale poddaję superwizji. Poza pracą terapeutyczną zajmuję się prowadzeniem warsztatów umiejętności psychologicznych dla dzieci i młodzieży w świetlicach socjoterapeutycznych.

Barbara Frankowska-Wojciuk – pedagog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Kalina Jezierska – psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Ukończyłam jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie na wydziale psychologii klinicznej. Obecnie uczestniczę w 4-letnim szkoleniu z psychoterapii w podejściu systemowym i psychodynamicznym w Stowarzyszeniu OPTA w Warszawie (Szkoła Psychoterapii - Studium Terapii Rodziny). Program Studium Terapii Rodziny jest zgodny ze standardami Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyłam kurs z zakresu umiejętności wychowawczych – Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, który daje mi możliwość prowadzenia warsztatów i udzielania konsultacji psychologicznych osobom doświadczającym trudności wychowawczych z dziećmi. Specjalizuję się w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej, a swoją pracę systematycznie poddaję superwizji.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Ośrodeku Leczenia Uzależnień w Młodzieżowym Ośrodku Rehabilitacyjnym Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności w Kazuniu – terapia leczenia uzależnień metodą społeczności z programem substytucyjnym (metadon); Centrum Medyczno-Diagnostycznym w Siedlcach - Poradnia Zdrowia Psychicznego; Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej – interwencja kryzysowa (rodziny, w których występuje przemoc i problemy alkoholowe).

Aktualności:

2018-01-06
W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie zespołu Ośrodka Psychoterapii PSYCHO-LAB. Rozmawialiśmy o bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem ośrodka, zaplanowaliśmy również plan pracy na kolejne miesiące. Do naszego zespołu dołączyły nowe osoby, co z pewnością poszerzy nasze doświadczenia oraz możliwości. Wkrótce zamieścimy nowe informacje na ten temat. Jeśli macie Państwo jakieś uwagi lub zapytania do naszego zespołu, prosimy przesyłać na adres karol@psycho-la.pl na najbliższym spotkaniu naszego zespołu postaramy się zająć i ustosunkować.

czytaj dalej...

2018-01-06
Na naszej facebookowej stronie pojawiły się nowe propozycje dla bliskich osób chorych na depresję oraz dla osób doświadczających trudności związanych z zajściem w ciążę. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami.

czytaj dalej...

2017-12-02
Trwa nabór do krótkoterminowej grupy rozwoju osobistego. Zajęcia będą odbywać się w blokach wielogodzinnych w weekendy i będzie trwać max 5 weekendów. Ta propozycja jest skierowana m.in. do osób chcących zdobyć podstawowe doświadczenia w pracy nad sobą i rozwojem osobistym. Może to mieć charakter wstępu przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w psychoterapii długoterminowej. Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem 512 184 665. Planowane rozpoczęcie - pierwsza połowa stycznia 2018 roku. Całkowity koszt uczestnictwa 5(weekendów)x8(45 minutowych jednostek)x35zł=1400zł płatne w 2 ratach.

czytaj dalej...

Biuro:
ul. Zambrowska 2
08-110 Siedlce

Pozostańmy w kontakcie:
tel.: 722 229 009

e-mail:
sekretariat@psycho-lab.pl

Copyright 2014

projekt: 3Ai studio www.3Ai.pl realizacja: www.internet-media.pl