Psycholog Siedlce

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: 722 229 009
786 955 548

Zespół

Kamila Ługowska - lekarz psychiatra

Jestem absolwentką wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. W toku 5-letniego szkolenia uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii. Obecnie uczestniczę w 4-letnim kursie psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo - Behawioralnej. Pracuję zarówno w oddziale psychiatrycznym, opiece ambulatoryjnej i domach pomocy społecznej.

Karol Koć – psycholog, psychoterapeuta

Ukończyłem magisterskie studia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, na wydziale Społecznej Psychologii Klinicznej. W roku 2006 ukończyłem podyplomowy kurs pedagogiczny w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. W roku 2011 ukończyłem 4-letnie szkolenie z psychoterapii analitycznej w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów w Warszawie i aktualnie przygotowuję się do uzyskania certyfikatu. Kurs, który odbyłem, jest rekomendowany przez organizacje zajmujące się przyznawaniem certyfikatów psychoterapeuty (Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz międzynarodową organizację EGATIN), a co za tym idzie, spełnia wymogi formalne związane ze szkoleniem psychoterapeutów. Swoją pracę superwizuję u osób posiadających wymagane certyfikaty.

Moje doświadczenie zawodowe związane jest z pracą w rożnego rodzaju instytucjach (SPZOZ w Siedlcach, Instytut Kofoeda, i inne), gdzie zwykle zajmowałem się pracą terapeutyczną, z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi. Prowadziłem również pracę dydaktyczną na kursach podyplomowych Samorządowego Centrum Doradctwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach i w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Siedlce) oraz w szkołach pomaturalnych. Od 2008 roku prowadzę praktykę prywatną w obszarze pomocy psychologicznej i psychoterapii.

Michał Perz – psycholog, psychoterapeuta

W 2002 roku ukończyłem psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po ukończeniu studiów rozwijałem swoje umiejętności w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie uczestnicząc w cyklu szkoleń z zakresu: „Psychoterapia zaburzeń lękowych”. Ukończyłem 4-letnie szkolenie z psychoterapii w Stowarzyszeniu OPTA w Warszawie: Szkoła Psychoterapii – Studium Terapii Rodziny. Program Studium Terapii Rodziny jest zgodny ze standardami Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w różnych instytucjach i poradniach, m.in.: Instytut Kofoeda w Siedlcach, Pracownia Psychologiczna „Omega” w Mińsku Mazowieckim, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach, „Medica” – Zespół Lekarzy Specjalistów, „Centrum” Medyczno-Diagnostyczne w Siedlcach - Poradnia Zdrowia Psychicznego. Specjalizuję się w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej, terapii par i małżeństw oraz terapii rodzin. Swoją pracę systematycznie poddaję superwizji. Inny obszar moich doświadczeń dotyczy udzielania pomocy psychologicznej rodzicom doświadczającym trudności wychowawczych z dziećmi (konsultacje psychologiczne, prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych – Szkoła dla Rodziców i Wychowawców).

Adriana Szubielska – psycholog, psychoterapeuta

Jestem absolwentką magisterskich studiów psychologicznych na KUL w Lublinie. W ich trakcie ukończyłam roczne szkolenie z zakresu pomocy psychologicznej i poradnictwa w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. W 2016 roku ukończyłam czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Studium Terapii Rodziny OPTA w Warszawie. Program Studium zgodny jest z wymogami sekcji psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dodatkowo ukończyłam Szkołę dla Rodziców i Wychowawców.

W Psycho-Labie pracuję prowadząc terapię indywidualną, par oraz rodzin, a także konsultując rodziców doświadczających trudności wychowawczych. Aktualnie pracuję także w Poradni Zdrowia Psychicznego Centrum, prowadzę konsultacje psychologiczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, współpracuję z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej. Dodatkowo zajmuję się popularyzowaniem wiedzy psychologicznej w ramach współpracy z licznymi fundacjami, gdzie prowadzę warsztaty i wykłady. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.

Barbara Frankowska – pedagog, psychoterapeuta

Ukończyłam Uniwersytet Warszawski na Wydziale Pedagogicznym oraz 4-letnie szkolenie z psychoterapii analitycznej w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów w Warszawie. Superwizuję pacjentów u Wiesławy Łodej- Sobańskiej. Odbyłam staż w Oddziale Dziennym I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologi w Warszawie , Szkołę dla Rodziców i Wychowawców I i II części . Obecnie studjuję drugi kierunek studiów na Akademii Ekonomiczno -Humanistycznej w Warszawie na Wydziale Psychologii .

Nieustająco szkolę się i rozwijam , by lepiej rozumieć trudności i problemy zgłaszających się do mnie osób. Pracuję indywidualnie i grupowo.

Kalina Jezierska – psycholog, psychoterapeuta

Ukończyłam jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie na wydziale psychologii klinicznej. W roku 2016 ukończyłam 4-letnie szkolenie z psychoterapii w podejściu systemowym i psychodynamicznym w Stowarzyszeniu OPTA w Warszawie (Szkoła Psychoterapii- Studium Terapii Rodziny). Program Studium Terapii Rodziny jest zgodny ze standardami Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego . Posiadam certyfikat z zakresu umiejętności wychowawczych – Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, który daje mi możliwość prowadzenia warsztatów i udzielania konsultacji psychologicznych osobom doświadczającym trudności wychowawczych z dziećmi. Specjalizuje się w prowadzeniu terapii indywidualnej oraz terapii par , a swoją pracę systematycznie poddaję superwizji.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam : Ośrodek Leczenia Uzależnień w Młodzieżowym Ośrodku Rehabilitacyjnym Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności w Kazuniu – terapia leczenia uzależnień metodą społeczności z programem substytucyjnym ( metadon ); Centrum Medyczno-Diagnostyczne w Siedlcach – Poradnia Zdrowia Psychicznego; Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej-interwencja kryzysowa w stosunku do dzieci, młodzieży , osób dorosłych i rodzin ; Staż kliniczny na Oddziale Psychiatrii z Pododdziałem Detoksykacyjnym oraz na Oddziale Dziennym Psychiatrii Ogólnej ; Psycho Lab w Siedlcach – psychoterapia indywidualna , terapia małżeńska.

Magdalena Perz - psycholog, psychoterapeuta

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uzyskałam dyplom ukończenia studiów magisterskich z wyróżnieniem. Ukończyłam również 4 – letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Szkoła ta jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Staże psychoterapeutyczne odbyłam w: Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (organizowany przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Katedrę Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum), w Szpitalu Klinicznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic (OLZON) a także w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w I Klinice Psychiatrycznej na Oddziale Diagnostyczno – Terapeutycznym. Uczestniczyłam również w rocznym programie szkoleniowo – stażowym w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych Synapsis w Warszawie. Poza tym, ukończyłam roczne szkolenie z Podstaw Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży organizowane przez Ośrodek Edukacji Psychoanalitycznej w Warszawie. Brałam udział w wielu szkoleniach, warsztatach i konferencjach z zakresu psychologii i psychoterapii, stale podnoszę też swoje kwalifikacje. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam, m.in. w: Ośrodku Diagnostyczno – Terapeutycznym w Siedlcach, Świetlicy Socjoterapeutycznej, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Siedlcach, Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym i Ośrodku Terapeutycznym w Łukowie. Aktualnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego w Centrum Medyczno – Diagnostycznym w Siedlcach, współpracuję również z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej. Prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę systematycznie poddaję superwizji.

Małgorzata Oklińska - lekarz internista, diabetolog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Ukończyłam Akademię Medyczną w Lublinie. Pracuję jako lekarz od ponad 20 lat, przez ostatnie 10 lat z osobami z cukrzycą. W 2015 roku ukończyłam czteroletnia Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie , aby móc pomagać również osobom zmagającym się z problemami o podłożu emocjonalnym a także osobom chcącym poprawić relację ze sobą, z innymi ludźmi by żyć pełniej , bardziej świadomie i móc cieszyć się życiem.

Anna Karpińska - specjalista psychoterapii uzależnień

Ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP następnie Studium Terapii Uzależnień (nowoczesne metody diagnozowania oraz terapii uzależnienia i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego). Uzyskałam kwalifikacje zawodowe certyfikowanego specjalisty psychoterapii uzależnień.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Poradni Leczenia Uzależnień w Sokołowie Podlaskim oraz w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Węgrowie. W Poradniach prowadzę terapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych od alkoholu i hazardu ( program podstawowy i pogłębiony, programy after care), używających alkoholu w sposób szkodliwy oraz członków ich rodzin.

Michał Suliński - specjalista psycholog kliniczny , specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfiacji

Ukończyłem studia z psychologii na Uniwersytecie Łódzkim. W 2011 roku, po pięcioletnim szkoleniu podyplomowym, uzyskałem tytuł specjalisty psychologa klinicznego. Ukończyłem Studium Psychoterapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Uczestniczę w procesie certyfikacji na specjalistę psychoterapii uzależnień. Obszarem mojego kształcenia jest również interwencja kryzysowa, w tym pomoc psychologiczna osobom chorującym somatycznie.

Specjalizuję się w psychoterapii osób dorosłych uzależnionych i współuzależnionych, diagnozie zaburzeń psychicznych, pomocy osobom w sytuacji kryzysu psychologicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałem zarówno w placówkach stacjonarnych – Oddział Leczenia Uzależnień, Oddział Psychiatryczny jak i w ambulatoryjnych.

Edyta Chaber – psycholog, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo- behawioralny

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2016 roku uzyskałam tytuł specjalisty psychologa klinicznego. W latach 2008-2012 odbyłam czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo- behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. W 2011 uzyskałam certyfikat specjalisty terapii środowiskowej wydany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie przez dwanaście lat pracowałam w I Klinice Psychiatrycznej w Oddziale Zapobiegania Nawrotom. Aktualnie związana jestem z przychodnią Centrum Terapii Dialog w Warszawie, a także z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim w Siedlcach. Zajmuję się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej osób dorosłych w oparciu o nurt poznawczo- behawioralny. Pracuje z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń depresyjnych, lękowych, niskiej samoceny i trudności w relacjach z innymi ludźmi. Mam także doświadczenie w prowadzeniu terapii osób z doświadczeniem psychozy. Zajmuje się również psychoedukacją i wsparciem osób w sytuacji kryzysu psychologicznego.

Agnieszka Gronecka - samodzielne stanowisko pracy w Ośrodku psychoterapii Psycho-Lab

Odpowiedzialna za obieg dokumentów oraz pierwszy kontakt z pacjentami. Absolwentka SGGW w Warszawie, wieloletni menedżer, specjalista do spraw organizacji pracy i zarządzania zespołem.

Ewelina Wojda - lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii.

Pracuje na co dzień w Oddziale Dziennym dla podwójnych diagnoz. Pracuję z pacjentami ze wszystkimi zaburzeniami psychicznymi.

Renata Bareja

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, gdzie studiowałam na wydziale Psychologii Społecznej. Po ukończeniu studiów związana byłam z placówkami oświatowymi, w których pracowałam z dziećmi i młodzieżą a także z ich rodzicami. Ukończyłam kurs pedagogiczny oraz kurs Terapii pedagogicznej w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Otwierając się na potrzeby uczniów ukończyłam kurs pierwszego stopnia z zakresu integracji sensorycznej, kursy Terapii Taktylnej oraz podyplomowe studia Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywałam również w Świetlicy Socjoterapeutycznej wspierając dzieci i młodzież w rozwijaniu kompetencji społecznych i emocjonalnych. Współpracowałam z fundacją Aktywny Człowiek gdzie prowadziłam warsztaty profilaktyczne.

Od kilku lat pracuję w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym prowadząc zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne. Celem podejmowanych oddziaływań psychologicznych jest wspieranie młodzieży w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi oraz społecznymi, budowanie adekwatnej samooceny, przygotowanie do podjęcia życia w zgodzie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
Jesienią bieżącego roku zamierzam podjąć szkolenie w zakresie psychoterapii.

Aktualności:

2018-01-06
W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie zespołu Ośrodka Psychoterapii PSYCHO-LAB. Rozmawialiśmy o bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem ośrodka, zaplanowaliśmy również plan pracy na kolejne miesiące. Do naszego zespołu dołączyły nowe osoby, co z pewnością poszerzy nasze doświadczenia oraz możliwości. Wkrótce zamieścimy nowe informacje na ten temat. Jeśli macie Państwo jakieś uwagi lub zapytania do naszego zespołu, prosimy przesyłać na adres karol@psycho-la.pl na najbliższym spotkaniu naszego zespołu postaramy się zająć i ustosunkować.

czytaj dalej...

2018-01-06
Na naszej facebookowej stronie pojawiły się nowe propozycje dla bliskich osób chorych na depresję oraz dla osób doświadczających trudności związanych z zajściem w ciążę. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami.

czytaj dalej...

2017-12-02
Trwa nabór do krótkoterminowej grupy rozwoju osobistego. Zajęcia będą odbywać się w blokach wielogodzinnych w weekendy i będzie trwać max 5 weekendów. Ta propozycja jest skierowana m.in. do osób chcących zdobyć podstawowe doświadczenia w pracy nad sobą i rozwojem osobistym. Może to mieć charakter wstępu przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w psychoterapii długoterminowej. Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem 512 184 665. Planowane rozpoczęcie - pierwsza połowa stycznia 2018 roku. Całkowity koszt uczestnictwa 5(weekendów)x8(45 minutowych jednostek)x35zł=1400zł płatne w 2 ratach.

czytaj dalej...

Biuro:
ul. Zambrowska 2
08-110 Siedlce

Pozostańmy w kontakcie:
tel.: 722 229 009
tel.: 786 955 548

e-mail:
sekretariat@psycho-lab.pl

Copyright 2014

projekt: 3Ai studio www.3Ai.pl realizacja: www.internet-media.pl